כינוסי נכסים

כינוס נכסים הינו הליך משפטי הכולל תפיסת נכס, כך שניתן יהיה להיפרע ממנו.

בדרך כלל, הליך כינוס נכסים נפתח במצב בו נושה זכאי באמצעות כונס הנכסים לממש רכוש של אדם פרטי, קבוצת אנשים או חברה, אשר שועבד כבטוחה על גבי חובות שלא שולמו.  

השליטה וניהול הנכס במהלך הליך כינוס הנכסים הינו באמצעות כונס הנכסים המתמנה בהחלטה שיפוטית, בהתאם להחלטה בתיק בית המשפט או במסגרת הליך ההוצאה לפועל.

במרבית המקרים, כונס הנכסים הינו בא כוח הנושה/הזוכה בתיק ההוצאה לפועל. במקרים רבים אחרים, מתמנים בעלי תפקיד נוספים, כדוגמת מנהלים מיוחדים בתיקי חדלות פרעון, מנהלי עזבונות, או באי כוח הצדדים המתמנים בהחלטת בית המשפט במסגרת ההליך המשפטי המתנהל בעניינם.

בעל תפקיד הממונה בהליך כינוס הנכסים, נדרש להפגין ברוב המקרים, ידע רב ובקיאות בתחום כינוסי הנכסים על כלל היבטיו, כאשר לכינוס הנכסים משיקים תחומי הנדל"ן, מיסוי מקרקעין, הוצאה לפועל ומימוש בטוחות.

הליך כינוס הנכסים הינו הליך מורכב הטומן בחובו לעיתים רבות שאלות משפטיות סבוכות. ולכן, הליך כינוס הנכסים מצריך מיומנות מיוחדת, יסודיות ומקצועיות.

משרד עורכי דין יוסי דרור מייצג באופן שוטף תאגידים בנקאיים שונים בהליכי כינוס נכסי נדל"ן שונים וכלי רכב במקצועיות רבה.

בשל הפעילות הענפה של המשרד בתחום כינוסי הנכסים ב-20 השנים האחרונות, ובשל החתירה למצוינות בתחום זה, נרשמו לזכות לקוחות המשרד פסקי דין והלכות מהותיות בתחום.

צרו קשר לפרטים אודות כינוסי נכסים