חדלות פרעון

תחום חדלות הפרעון כולל הליכי פשיטת רגל של יחידים, הליכי פירוק והבראה של תאגידים שונים, הסדרי נושים ליחידים ותאגידים והליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי (בשמם הנוכחי) ליחידים ולתאגידים.

הליכי חדלות הפרעון מנוהלים בהתאם לסוגי החקיקה השונים, ובעיקרם:

פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות, חוק החברות והתקנות הרלוונטיות לחוקים אלו.

החל משנת 2019, חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי ותקנותיו הינם הבסיס לניהול הליכים אלו. לפיכך, הליכים שנפתחו בבית המשפט או בהוצאה לפועל החל מיום 15.09.2019 ינוהלו בהתאם לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי. חוק זה מאפשר לנושים ולחייבים לפתוח בהליכים, במסגרת הליך חדלות הפרעון, שבמהלכם יוחזרו חלק מהחובות לנושים השונים, ובסיום ההליך, יוכל החייב לקבל צו הפטר ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים.

לעו"ד יוסי דרור ניסיון רב בניהול וליווי הליכי חדלות פרעון. המשרד מייצג נושים רבים בתחום חדלות הפרעון, ובכלל זה, תאגידים בנקאיים, חברות אשראי חוץ-בנקאי וכן  לקוחות מסחריים ופרטיים. בין תיקי המשרד נמנים תיקי חדלות פרעון ליחידים, פירוק חברות, הסדרי נושים, הקפאת הליכים, כינוסי נכסים ופשיטות רגל.

צרו קשר לפרטים אודות חדלות פרעון