הוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה, מוכּרת לציבור הרחב כ"ההוצאה לפועל". תחום זה מבוסס על חוקים ותקנות שונים, לרבות:
"חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז -1967".
"תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979".
"חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018".

מטרת גוף זה הינה לאכוף החלטות שיפוטיות ולגבות חיובים שהוטלו מן המדינה על אזרחים ו/או חברות. בנוסף, עוסק גוף ההוצאה לפועל בגביית חיובים כספיים ומימוש משכּונות, משכנתאות ושטרי חוב, אשר נחתמו בין אזרחים שונים, חברות וגופים משפטיים.

במשרד עורכי דין יוסי דרור פועלת מחלקה בעלת מיומנות גבוהה בתחום ההוצאה לפועל, כמו גם בעלת ידע וניסיון רב, אשר נבנה במהלך השנים בטיפול בגביית חובות ללקוחותיו השונים של המשרד, ובכלל זה, מימוש משכונות, משכנתאות ושטרי חוב, ביצוע פסקי דין וכן הסכמי הלוואות ושטרות בהוצאה לפועל.

צוות המשרד עוסק בניהול יומיומי של תיקי הוצאה לפועל וכינוסי נכסים מורכבים. במהלך שנות פעילותו של המשרד, נמכרו תחת שמו של משרד עורך דין יוסי דרור מאות נכסים במסגרת הליכי כינוסי נכסים, וביניהם נכסי נדל"ן, כלי רכב וסחורות.

צרו קשר לפרטים אודות הוצאה לפועל