הסתיים – יונדאי טוסון מודל 2016

יצרן: יונדאי

דגם:טוסון

שנת עלייה לכביש: 2016

מד אוץ: 62,441

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/12/2021

הערות:

יונדאי טוסון מודל 2016
62,441 ק"מ, יד ראשונה. תיבת הילוכים: אוטומטי. צבע: אפור, מנוע: בנזין, נפח מנוע: 1,999 סמ"ק, כוח סוס: 155, הנעה: 4×2, גימור: סופרים, מפתח: יש

 

 

1. את כלי הרכב ניתן לראות במגרשי האחסנה, מומלץ לגשת ולראות את הרכב במגרש לפני הקנייה, אין להסתמך על התמונות המוצגות בהצעה זו .
2. הצעות לרכישת כלי הרכב תוגשנה בכתב, עד ליום המצוין בהצעה, למשרדנו הממוקם ברח' כנרת 5, בני ברק, (מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20), הצעה תוגש בצירוף שיק בנקאי השווה ל – 10% משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין.
לסכום ההצעה יש להוסיף מע"מ.

3. מובהר בזאת כי על הזמנה זו לא חלים דיני המכרזים, ואין כונס הנכסים מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה או הצעה כלשהי. הכונס יהיה רשאי לנהל מו"מ בכל שלב, לרבות בתום המועד להגשת הצעות עם מציעים השונים או מי מהם או לקיים התמחרות ביניהם, ו/או להפסיק את הליך המכר בכל שלב שהוא.
4. כונס הנכסים אינו יודע את מצבו של כלי הרכב, ואין הוא מקבל על עצמו אחריות לתקינותו ו/או השימוש שנעשה בו, וכן חובות בגין היטלים או אגרות (אם ישנן), והוא נמכר כמו שהוא (AS IS).
5. במידה ומי מהמציעים יחזור בו מהצעתו תחולט ההמחאה הבנקאית.
6. המציע יישא באגרות חידוש רישיון ובאגרות העברת בעלות.
7. המציע שהצעתו תזכה יחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי אצל כונס הנכסים במועד הזכייה.
8. החזקה תינתן כנגד תשלום מלוא התמורה והעברת הבעלות.
9. המכירה כפופה לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל.


יוסי דרור, עו"ד – כונס נכסים
יוסי דרור חברת עורכי דין
טל: 03-6967020, פקס: 03-6968141.